Your photos taken with a Zeiss Ikon Contax IIa (563/24) favori envoyer